Joos de Bakker

Planoloog

 

'Wat er op Roggebotstaete gebeurt is uniek: een landgoed ontwikkelen en daar niet een commerciële bestemming aan geven, maar juist de ruimte bieden aan initiatieven op gebied van zorg en duurzaamheid. En dat vanuit de kwaliteit van het landgoed zelf. Dat past helemaal binnen mijn visie op ruimtelijke ordening: dat we zorgvuldig omgaan met onze beperkte ruimte. Mijn rol bij Roggebotstaete is ervoor te zorgen dat er niet alleen goed omgegaan wordt met het gebied en de omgeving, maar dat dit ook nog past binnen de juridische kaders uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan.'

Agenda


Nieuws